تاریخچه شرکت

مؤسسین این شرکت در سال 1379  اولین لیتوگرافی دیجیتال مجهز به CTP حرارتی هایدلبرگ را در ایران به نام لیتوگرافی نیم‌نگاه در شهر تهران راه‌اندازی نمودند و پس از ۴ سال در سال ۱۳۸۲ وارد عرصه فلکسو شده و تا به امروز به‌عنوان قدرتمندترین تأمین‌کننده کلیشه‌های Dupont  تأمین مواد اولیه کلیشه‌سازی‌های دیجیتال در تهران و تبریز و سایر کلیشه‌سازهای آنالوگ را عهده داشته است. 

در سال ۹۶-۱۳۹۵ پس از ورود کلیشه‌های کم کیفیت که بعضاً به رنگ انحصاری کلیشه‌های دوپونت وارد چرخه بازار گردیدند این شرکت تصمیم به ورود به عرصه کلیشه سازی دیجیتال گرفت تا با ارائه سرویس و خدمات در سطح استاندارد جهانی Dupont ، اقدام به تولید و خدمت‌رسانی به چاپخانه‌هایی نماید که بعضاً به سبب تغییر و افت کیفیت و اصالت کلیشه تولیدی Dupont  دچار شک گردیده و به‌ناچار به کلیشه‌سازی‌های خارج از کشور مراجعه می‌نمودند.

کلیه دستگاه های این شرکت تولید ۲۰۱۸-۲۰۱۷ از شرکت Dupont در ابعاد ۱۵۲*۱۰۶ و با کیفیت  HD  و Full HD می باشد.