چگونه ارتجاعی کلیشه را محاسبه کنیم ؟

چگونه ارتجاعی کلیشه را محاسبه کنیم ؟

ارتجاعی کلیشه به کشیده شدن سطح بیرونی کلیشه گفته می‌شود.  وقتی‭ ‬یک‭ ‬کلیشه‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬سیلندر‭ ‬بسته‭ ‬می‌شود،‭ ‬سطح‭ ‬روی‭ ‬کلیشه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬زیر‭ ‬کلیشه‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬طلق‭ ‬وصل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬بیشتر‭ ‬کشیده‭ ‬می‌شود‭ . ‬طول‭ ‬نوشته‌ها‭ ‬و‭ ‬خطوطی‭ ‬که‭ ‬روی‭...
کلیشه سازی با ترام‌های سرتخت در مقابل ترام‌های سرگرد

کلیشه سازی با ترام‌های سرتخت در مقابل ترام‌های سرگرد

در کلیشه سازی دیجیتال ترام ها به دو شکل تشکیل می‌شوند . به شکل سر گرد و سر تخت . ترام‌های سرگرد شکل نرمال برای کلیشه سازی دیجیتال می‌باشد و علت گرد شدن سر ترام‌ها وجود اکسیژن در مرحله نوردهی می‌باشد. برای تولید ترام سرتخت به روش‌های مختلف اکسیژن را باید از کلیشه دور...
کلیشه سازی فول اچ‌دی – Full HD Flexo

کلیشه سازی فول اچ‌دی – Full HD Flexo

شرکت اسکو تکنولوژی ترام گذاری اچ‌دی را توسعه داده است و در دستگاه‌های CDI خود منبع نور LED قرار داده است که با‌ آن بتواند ترام های فلت تاپ تولید کند. شرکت اسکو به این تکنیک فول اچ دی می‌گوید و در دستگاه‌هایی قابل اجرا می‌باشد که دارای نور دهی داخلی هستند که شرکت اسکو...